NOVEDADES

Programación

RADIO "LA PALOMA"

La emisora del Barrio de Sant Andreu de Palomar le informa· Sintonice: F.M. - 1 03 Mhz· Programación; De lunes a viernes de 18 a 24 horas. Sábados de 19 a 24 horas.Domingos de 1O a 16 horas.

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE RADIO "LA PALOMA" La emisora del Barrio de Sant Andreu de Palomar le informa: sintonice F. M. - 1 03 Mhz. Programación: LUNES: de 9 , 3 0 e 10 noche, Barrio- Deportes; de 1 0 a 1 1 , Festes Populars de Catalunya: d e 1 1 a 1, Encuentros del Lunes. MARTES: de 9 , 3 0 a 1 0 noche. Variedades: de 1 0 a 1 1 , Las Aficiones; de 1 0 , 3 0 a 12, Nocturno. MIÉRCOLES: de 9 , 3 0 a 1 0 noche, El Humor: de 1 O a 1 1 , Musical a las Diez; de 1 1 a 11,30, La Música Clásica; de 1 1 , 3 0 a 1 2 , Nocturno- JUEVES; de 9 , 3 0 a 10 noche. Variedades: de 1 O a 1 1 , Musical a las Diez, de 1 1 a 12, Nocturno. VIERNES: de 9 , 3 0 a 1 0 noche. Barrio Deportes; de 10 a 1 0 , 3 0 , Estudio Pop; de 10,30 a 1 1 , 3 0 , Escenario Andresense (segundo y cuarto viernes de mes); de 1 1 , 3 0 a 12, Nocturno. SÁBADO: de 7 a 7 , 4 5 tarde. Club del Oyente; de 7 , 4 5 a 8 , La Cesta de la Compra; de 8 a 8 , 3 0 , Rpnda Musical Española; de 8,30 a 9 de la noche. Las Letras; de 9 a 1 0 , ' Los Noveles del A r t e ; de 1 0 a 1 1 , Lâ Zarzuela; de 1 1 a 1 2 , Fin de Semana. DOMINGO: de 1 0 a 11 mañana. Despertar; de 1 1 a 1 2 , La V i s i ta Sonora; de 1 2 a 1 del mediodía, La Hora J o v e n ; de 1 a 2 , Radio Turismo; de 2 a 3, Mesa Revuelta; de 3 a 4 , Discos solicitados. Además, todos los días de Lunes a Viernes: de 6 a 7 de le tarde. Bazar de la Tarde; de 7 a 8 ; Mano a M a n o ; de 8 a 8 , 3 0 , Antena Infantil; de 8 , 3 0 a 9 noche. La Cesta de la Compra; de 9, a 9 , 3 0 Entre vecinos amigos. .

RADIO LA PALOMA Comunicat de l'Associació de Ve'ins de Sant Andoeu

RADIO LA PALOMA Comunicat de l'Associació de Ve'ins de Sant Andoeu amb motiu del tancament de Ràdio "La Paloma" Davant del fet d'haver-se clausurat l'emisora de Ràdio " L a Palom", aquesta Associació, sensible a tot allò que és perjudicial als interessos dels vei'ns de Sant Andreu, manifesta la seva repulsa més ferma a aquesta clausura I demana que es permeti novament la seva posta en marxa. Aquesta Associació tenia una programació setmanal on s'informava al nostre barri de lots aquells problemes o manifestacions culturals que afectaven l'Associació i Sant Andreu. La clausura d'aquesta emisora deixa sense veu a la nostra Associació I al nostre barri. Estem totalment per la Llibertat d'Expressió i és per això que demanem la reobiertura de l'emisora Ràdio " L a Paloma". Associació de Veïns de Sant Andreu