Radio Recuerdos
Tu Radio relajante en Internet
Vida y Semblanzas de Joaquín Soler Serrano

Un espacio realizado y presentado por Ana Pilar de Soler-Serrano, basado en el libro de Juan Munsó Cabús "Joaquín Soler Serrano A FONDO".

Diario a las 03 y 17 horas


La Cintametrica
L'accesori imprescindible


Voreres de 5 metres?

6. En el cas de que no existeixi carril bici o altre via de les especificades en l'article 14.1, les bicicletes podran circular, excepte en moments d'aglomeració de vianants, per:

a)les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d'espai lliure.
On l'aparco?
13. Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure pels vianants de tres metres.
Resta específicament prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs, papereres o davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega1,5 metres? per l'altre carril?
9. Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació i sempre i quan quedi, com a mínim, un espai lateral de 1,5 metre entre la bicicleta i el vehicle.


Kit de seguretat
9. Els conductors de vehicles motoritzats, quan estiguin circulant darrera d'una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà ésser inferior a 3 metres.


Caminar pel carril bici
3. Quan el carril bici estigui situat en calçada, els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi.


Un Mati per Ciutat Vella

6. Als efectes expressats en aquest article, s'entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada.

Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants seran les següents:

a)Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.

b)Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.

c)S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.

d)Hauran d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes.