Auditorio de Caixa Forum en Barcelona (Aforo 350 asientos)


Fachada Principal de Caixa Forum en Barcelona.


Plano de situación.


Sala de eventos derecha.


Sala de eventos izquierda.


Sala de eventos.