Barcelona, 13 Feb 2014


Ramón Pellín & ACN

Abans de começar

R. Pellín & F. del Collado

Abans de començar

Els Premis

L. del Olmo & R. Pellín

R. Badia & F. del Collado

L. del Olmo & R. Pellín

Escenari

L. del Omo & R. Pellín

R. Badia & F. del Collado

Luis del Olmo

David Escamilla

David Escamilla

David Escamilla

Mónica Terribas

Mónica Terribas

Dalmau, Andreu & Ollé

Oscar Dalmau

O. Andreu & O. Dalmau

Oscar Dalmau

O. Andreu & O. Dalmau

O. Andreu & O. Dalmau

Oscar Andreu

Víctor Ollé

Ramón Pellín

Joan Armengol

Joan Armengol

F. del Collado & R. Pellín

Joan Armengol

P. Fernández & J. Armengol

Pepa Fernández

P. Fernández & J. Armengol

Pepa Fernández

Pepa Fernández

P. Fernández & J. Armengol

Luis del Olmo

C. Sallent & L. del Olmo

Luis del Olmo

Luis del Olmo

>>>>> pg 2